Tampere University Hospital & Istekki Oy

Tampereen yliopistollinen sairaala, Istekki ja Innokas Medical yhteistyössä jalostamassa terveysdataa hoitopolkujen tehostamiseksi

Tiedolla johtaminen on monien organisaatioiden asialistalla; kuinka jalostaa valtavista tietomassoista ymmärrystä, joka auttaa tekemään parempia hoitopäätöksiä. Digitaalisessa muodossa olevan datan rooli potilaiden hoitokäytäntöjen kehittämisessä nähdäänkin kasvavan tulevaisuudessa entisestään – sitä analysoimalla pystytään esimerkiksi parantamaan hoidon vaikuttavuutta sekä tehokkuutta. Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) yhdessä sairaalan tietohallinnon ja teknologian palveluista vastaavan Istekki Oy:n kanssa valitsivat Innokas Medicalin kumppanikseen analytiikkaprojektiin jalostamaan heille kertyvää potilasdataa Tays:n hoitopolkujen tehostamiseksi.

Tays:n johtamassa projektissa lähdettiin analysoimaan uniapneaa ja ärtyneen suolen oireyhtymää (englanninkielinen lyhenne IBD) sairastavien potilaiden terveysdataa. Projektin tavoitteena oli analysoida potilaiden hoitopolkujen toimivuutta sekä tunnistaa tarvittavia kehityskohteita.

”Tavoitteenamme oli havaita olemassa olevien hoitopolkujen pullonkaulat ja kehityskohteet meille kertyneen potilasdatan avulla parantaaksemme uniapnea- sekä IBD-potilaiden hoidon vaikuttavuutta ja tehokkuutta”, kertoo Emil Ackerman, joka työskentelee tietoarkkitehtina Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

”Halusimme esimerkiksi tunnistaa hoitopolulla tapahtuvia toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä sellaisenaan tuota lisäarvoa – luoden meille ymmärryksen siitä, millaisia kehitystoimenpiteitä hoitokäytäntömme kaipaavat”, hän jatkaa.

“Uskon Innokkaan pitkäaikaisen kokemuksen terveysteknologian toimialalta yhdistettynä datan ymmärrykseen sekä laatu- ja viranomaisvaatimusten hallintaan luoneen mahdollisuudet onnistuneeseen projektiin”

Emil Ackerman
Knowledge Architect, Tays

Kehityshanke alkoi viime vuoden puolella, jolloin Tays yhdessä sairaalan tietohallinnon ja teknologian palveluista vastaavan Istekki Oy:n kanssa valitsivat Innokas Medicalin kumppanikseen analytiikkaprojektiin.

”Potilasdatasta jalostetun ymmärryksen avulla voimme auttaa hoitokäytännöistä vastaavia tahoja hyödyntämään dataa aikaisempaa tehokkaammin päätöksenteossa – parantaen sen myötä hoidon vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta. Tärkeää on kuitenkin löytää laajasta datamäärästä se kaikkein merkityksellisin ja oleellisin samalla jalostaen siitä syvää ymmärrystä. Sen avulla voidaan saada konkreettinen kuva nykymuotoisen datan vahvuuksista ja mahdollisista ongelmakohdista vahvistaen tiedolla johtamista entisestään”, kertaa Pauli Innamaa, joka työskentelee Innokkaan Design Studion Digital Healthcare Solutions -yksikössä, ja toimi projektipäällikkönä projektissa.

”Projektin hallinnan lisäksi liiketoiminnan- ja data-analytiikan konsultit Innokkaalta ja kumppaniyrityksistämme Cubistilta ja HallandiaV:stä vastasivat projektin varsinaisesta toteutuksesta yhdessä Istekin tietojohtamisen asiantuntijoiden sekä Tays:n tietoarkkitehdin ja kliinisten asiantuntijoiden kanssa. Käytimme projektissa tarvittaessa myös Innokkaan muita asiantuntijoita esimerkiksi laadun ja viranomaisvaatimusten puolelta”, hän kertaa.

Ackerman kertoo yhteistyön Innokkaan tiimin kanssa sujuneen hyvin. Hän kokee erityisesti Innokkaan pitkäaikaisen kokemuksen sekä asiakaslähtöisen ja joustavan toimintatavan tuoneen selkeää lisäarvoa yhdessä toteutettuun analytiikkaprojektiin.

”Dataan liittyvät analyysit ovat usein poikkitieteellisiä. Tällöin tiivis vuoropuhelu ja ymmärrys asiakkaiden tarpeista nousee suureen rooliin – missä Innokas onnistui mielestämme erittäin hyvin. Uskon Innokkaan pitkäaikaisen kokemuksen terveysteknologian toimialalta yhdistettynä datan ymmärrykseen sekä laatu- ja viranomaisvaatimusten hallintaan luoneen mahdollisuudet tähän”, Ackerman pohtii.

“Projektin lopputulemana saimme kattavan nykytila-analyysin sekä ymmärryksen siitä, kuinka meidän kannattaa parantaa datan keruutamme tulevaisuudessa, jotta pääsisimme haluamiimme tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan yhteistyömme Innokkaan kanssa sujui hyvin. Tiimin dynaamius ja joustavuus projektin aikana tekivät meihin suuren vaikutuksen”, Ackerman päättää.

Lisätietoja asiasta:

Pauli Innamaa, Head of Digital Healthcare Solutions, Innokas Medical Ltd.: pauli.innamaa@innokasmedical.fi

Tomi Haapanen, Business Development Director, Innokas Medical Ltd.: tomi.haapanen@innokasmedical.fi

Emil Ackerman, Tietoarkkitehti, Tampereen yliopistollinen sairaala: emil.ackerman@pshp.fi