Synoste

Synosteen luunpidennysmenetelmällä tavoitellaan potilasystävällisempää terveydenhoitoa

Espoossa päämajaansa pitävän Synosteen tavoitteena on uudistaa luuston epämuodostumiin liittyvää kirurgista hoitoa. Innokas Medical on hyvinvoinnin edistämisessä mukana ollen yksi Synosteen tuotekehityskumppaneista yrityksen luunpidennysmenetelmän kehittämisessä.

Suomalainen Synoste Oy on vuonna 2012 Aalto-yliopistosta irtaantunut startup-yritys. Yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa yritys on kehittänyt alaraajaluuston pidennykseen tarkoitettua implantoitavaa lääkintälaitetta. Sen toiminta perustuu älymateriaalien avulla pidentyvään kehon sisäiseen implanttiin, joka on yhdistetty kotihoitolaitteen langattomaan tehonsiirtoon.

”Tuotteemme on tarkoitettu alaraajojen erimittaisuudesta kärsivien potilaiden hoitamiseksi”, aloittaa Synosteen toimitusjohtaja ja perustajajäsen Harri Hallila.

”Potilaan reisiluu katkaistaan kirurgisesti ja kehittämämme implantti, eli luuydinnaula, asennetaan katkaistun luun luuydinkanavaan. Yhdessä kotihoitolaitteen kanssa käytettynä implantti työntää katkaistun luun päitä hitaasti erilleen toisistaan. Murtumakohtaan muodostuu uutta luukudosta. Kun tavoiteltu pituus on saavutettu ja luu täysin parantunut, implantti poistetaan”, hän jatkaa kertoen hoidon vaiheista.

Yrityksellä on takanaan pitkä, reilun kymmenen vuoden mittainen tutkimus- ja tuotekehitystyö, joka on nyt edennyt kliiniseen tutkimusvaiheeseen. Perinteiseen jalanpidennyshoitoon verrattuna Synoste tavoittelee kivuttomampaa ja potilasystävällisempää ratkaisua.

”Kliininen tutkimus on tällä hetkellä käynnissä Suomessa ja Turkissa. Tutkimukseen on tähän mennessä osallistunut yhteensä kahdeksan potilasta. Laitteemme on toiminut odotusten mukaisesti”, Hallila kertaa.

Itsenäisenä startup-yrityksenä aina tähän vuoteen saakka toiminut Synoste siirtyi yrityskauppojen myötä globaalin medical-alan toimijan omistukseen kuluneen vuoden aikana. Yritysten yhteistavoitteena on kehittää kliiniseen tutkimukseen tarkoitettu laite valmiiksi tuotteeksi, ja saattaa se globaaleille markkinoille parantamaan tulevaisuuden potilashoitoa.

“Tarkoin valitut yhteistyökumppannit ovat tuoneet mukanaan laajaa asiantuntemusta ja siten parantaneet kehitystyön tuloksena syntyvää laiteratkaisua. Innokas Medical on ollut yksi näistä kumppaneista”

Harri Hallila
CEO & Founder, Synoste

Yhteistyöstä merkittävää lisäarvoa

Jotta Synoste pystyi keskittymään omaan ydinosaamiseensa ja samalla saavuttamaan turvallisen, tehokkaan ja luotettavan lopputuotteen, ei se voinut kulkea matkaansa ideasta kliinisiin testeihin yksin. Tuotteen koostuessa useista eri komponenteista, on yrityksellä ollut tukenaan asiantuntevia yhteistyökumppaneita eri alueilta.

”Tarkoin valitut yhteistyökumppannit ovat tuoneet mukanaan laajaa asiantuntemusta ja siten parantaneet kehitystyön tuloksena syntyvää laiteratkaisua. Innokas Medical on ollut yksi näistä kumppaneista”, Hallila taustoittaa.

Yhteistyö Synosteen ja Innokas Medicalin välillä alkoi alunperin jo vuonna 2014, ja on kestänyt aina näihin päiviin saakka. Innokkaan päävastuu projektissa on ollut implanttia aktivoivan kotihoitolaitteen kehittäminen sekä valmistus.

”Projektin hallinnan lisäksi vastasimme laitteen mekaniikka-, elektroniikka- sekä ohjelmistosuunnittelusta. Olemme myös käyttäneet projektissa muita asiantuntijoitamme tarvittaessa esimerkiksi valmistuksesta tai laadun ja viranomaisvaatimusten puolelta”, kertoo Innokkaalla asiakkuusjohtajana työskentelevä Mikko Kangas.

Hallila kokee yhteistyön Synosteen ja Innokkaan välillä sujuneen hyvin. Hän kertoo erityisesti Innokkaan pitkäaikaisen kokemuksen lääkintälaitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta sekä laajan kompetenssikirjon tuoneen selkeää lisäarvoa haastavaan tuotekehitysprojektiin.

”Innokkaalla oli vakuuttavat tuotantotilat ja tarvittavat kompetenssit yhteistyökumppania valitessamme. Tuotekehitysprojektimme on ollut kokonaisuudessaan hyvin haastava useine iterointikierroksineen, jotta potilaskokeisiin vaadittu luotettavuus, tarkkuus, turvallisuus ja toiminnallisuus pystyttiin saavuttamaan. Olemme erittäin hyvillämme Innokkaan kyvykkyydestä vastata haastaviin tarpeisiimme”, Hallila pohtii.

”Innokkaalta saadun tarvitun kompetenssiosaamisen lisäksi uskomme yhteistyöllämme olleen positiivinen vaikutus myös vuosien varrella saatuihin pääomasijoituksiin. Yrityksen kiinnostusta sijoituskohteena kasvattaa asiantunteva tiimi ammattimaisine yhteistyökumppaneineen. Yksin olisimme tuskin päässeet tavoitteisiimme tässä projektissa”, hän jatkaa.

Kangas kertoo olevansa hyvillään siitä, että Innokas pääsi asiantuntijan roolissa kehityshankkeeseen mukaan jo projektin alkuvaiheessa.

”Se kertoo asiakkaamme luottamuksesta suunnittelupalveluitamme kohtaan”, Kangas pohtii ja jatkaa:

”Haluamme myös osoittaa kunnioituksemme Synosteen perustajille, jotka lähtivät yliopistomaailmasta haastavaan AIMD (Active Implantable Medical Devices) -ympäristöön – ja onnistuivat tavoitteissaan erittäin tyylikkäästi! Olemme todella ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla mukana kehittämässä puhtaasti suomalaiseen terveysteknologiaosaamiseen pohjautuvaa innovaatiota.”

Lisätietoja asiasta:

Mikko Kangas | Business Development Director, Innokas Medical Ltd. | mikko.kangas@innokasmedical.fi

Harri Hallila | CEO & Founder, Synoste Oy | hallila@synoste.com

Lisätietoja Synosteesta:

https://synoste.com/