Stroke-DATA project

Innokas Medical mukana yhteishankkeessa aivohalvauksen ennaltaehkäisy- ja diagnosointiratkaisun kehittämiseksi

Yhteishankkeen toteuttamiseksi luotu konsortio sai keväällä mittavan rahoituksen Business Finlandilta. Stroke-DATA -projekti on osa Business Finlandin Smart Life -ohjelmaa. Kaksivuotinen projekti toteutetaan yhteistyössä eri tutkimusorganisaatioiden, sairaaloiden ja yritysten kesken, ja sitä johtaa Oulun yliopiston ja VTT:n Connected Health -professori Minna Pikkarainen.

Innokas Medical on mukana laajassa yliopisto-, tutkimuslaitos- ja yrityskonsortiossa, jonka tavoitteena on tehdä tutkimusta sekä kehittää palveluita aivohalvauksen varhaiseen diagnosointiin ja sairauden ennaltaehkäisyyn.

”Hankkeen aikana kehitettävä ratkaisu tulee hyödyntämään uudenlaisia teknologioita ja tekoälyä aivohalvauksen riskien arvioinnin sekä varhaisen tunnistamisen mahdollistamiseksi. Sillä pyritään tukemaan potilaita ennaltaehkäisevissä toimissa sekä avustamaan hoitohenkilökuntaa hoitopäätöksissä ja potilaan hoitopolun suunnittelussa”, kertoo Innokas Medicalilla projektin vastuuhenkilönä työskentelevä Pauli Innamaa.

“Ratkaisulla pyrimme laskemaan terveydenhoidon kustannuksia, vähentämään aivahalvausten esiintyvyyttä, pienentämään aivohalvauspotilaiden kuolleisuutta sekä parantamaan siihen sairastuneiden elämänlaatua”

Pauli Innamaa
Head of Digital Healthcare Solutions, Innokas Medical

Kehitteillä oleva ratkaisu on merkittävä sekä kansallisesti että globaalilla tasolla mitattuna. Tutkimusten mukaan aivoverenkiertohäiriö on jopa kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Kansainvälisissä tilastoissa sairaus on listattu neljänneksi yleisimmäksi. Kuolleisuuden lisäksi aivohalvauksen hoitoketju akuuttihoidosta mahdollisesti pitkänkin kuntoutuksen kautta kotiin tai laitokseen on merkittävä haaste – niin potilaan kuin hoitohenkilökunnankin kannalta.

”Ratkaisulla pyrimme laskemaan terveydenhoidon kustannuksia, vähentämään aivahalvausten esiintyvyyttä, pienentämään aivohalvauspotilaiden kuolleisuutta sekä parantamaan siihen sairastuneiden elämänlaatua. Jatkuvasti kehittyvät teknologiat sekä koneoppimisen ja data-analytiikan tuleminen terveysteknologian ratkaisuihin mahdollistavat kaiken tämän”, Innamaa jatkaa.

Projekti toteutetaan eri tutkimusorganisaatioiden, sairaaloiden ja yritysten muodostamana konsortiona. Innokas Medicalin lisäksi hankkeessa ovat mukana mm. Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö, Oulun yliopistollinen keskussairaala, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, VTT sekä kourallinen muita terveysteknologian toimialalla toimivia yrityksiä. Projekti tekee tiivistä yhteistyötä myös Singaporen kansallisen yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisu, jota voidaan hyödyntää maailmanlaajuisesti.

”On todella hienoa, että Innokas on päässyt mukaan tähän yhteishankkeeseen, jossa pääsemme hyödyntämään aikaisempaa kokemustamme sekä osaamistamme liittyen esimerkiksi järjestelmämäärittelyyn, laadunhallintaan ja regulaatioihin, riskienhallintaan, käytettävyyssuunnitteluun, data-analytiikkaan ja ohjelmistokehitykseen”, Innamaa pohtii ja jatkaa:

”Konsortion monitieteellisyys ja kattava teknologiaosaaminen takaavat parhaan mahdollisen työryhmän uudentyyppisen ratkaisun kehitystyölle, minkä kautta pystymme yhdessä vaikuttamaan terveydenhuollon kehittymiseen ympäri maailmaa. Hankkeen myötä pääsemme taas kokemaan alalla työskentelyn merkityksellisyyden.”

Business Finlandin tukema yliopisto-, tutkimuslaitos- ja yrityskonsortio sai keväällä mittavan rahoituksen hankkeelle. Se on osa Business Finlandin viime keväänä käynnistynyttä Smart Life Finland -ohjelmaa, jonka avulla halutaan vauhdittaa suomalaisen terveysteknologia-alan innovointia ja kansainvälistymistä.

Lisätietoja asiasta:

Pauli Innamaa, Head of Concepts and Methods, Innokas Medical: pauli.innamaa@innokasmedical.fi

Kari Klossner, Program Manager, Head of Smart Life Finland , Business Finland, Health & Wellbeing: kari.klossner@businessfinland.fi