ScandiDos AB

Sädehoito on tärkeä mutta teknisesti haastava sovellusalue.

Innokas jatkaa kansainvälistymistään; yritys on vastikään aloittanut valmistusyhteistyön ruotsalaisen ScandiDosin kanssa. Innokkaalla ollaan todella tyytyväisiä uuteen kumppanuuteen, sillä se on jälleen konkreettinen askel kohti yrityksen entistäkin vahvempaa asemaa Skandinaviassa.

ScandiDos AB on ruotsalainen medical-alan yritys, joka on erikoistunut syövän sädehoidon teknologioihin ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Yrityksen missiona on parantaa syöpäpotilaiden hoitoprosesseja kehittäen niitä entistä turvallisempaan ja tehokkaampaan suuntaan.

”Yrityksemme on kehittänyt ainutlaatuisia mittausjärjestelmiä ja ohjelmistoja, joita käytetään syöpähoitoklinikoilla eri puolilla maailmaa potilaille annettavan sädehoidon laadun varmistamiseksi”, kertoo Kjell Lundgren, joka työskentelee tuotanto- ja ostopäällikkönä ScandiDosilla.

Delta4 on ScandiDosin kehittämä tuoteperhe. Sen avulla voidaan reaaliaikaisesti seurata syöpähoidon aikana potilaalle annettavan säteilyn määrää – järjestelmä ilmoittaa myös automaattisesti, mikäli säteilyannos poikkeaa etukäteen luodusta hoitosuunnitelmasta.

”Tuotteemme ovat tarkkoja ja helppokäyttöisiä. Reaaliaikaiseen mittausdataan perustuva sädehoidon laadunvarmistus luo merkittäviä etuja hoitohenkilökunnalle, sillä sen avulla he pystyvät varmistamaan, että potilaalle annettava sädehoitoannos vastaa ennalta suunniteltua”, Lundgren kertoo.

Vuonna 2006 lanseerattu tuoteperhe on tänä päivänä käytössä yhteensä jopa yli 600:lla klinikalla yli 40:ssä maassa. Järjestelmällä on sekä CE-merkki että FDA hyväksyntä.

“Ensimmäisten toimitusten kohdalla havaitsimme muutamia korjaus- ja muutostarpeita, mutta nämä onnistuttiin lopulta ratkaisemaan Innokkaalla tehokkaasti.”

Kjell Lundgren
Tuotanto- ja ostopäällikkö, ScandiDos

Yhteistyöneuvottelut Innokkaan ja ScandiDosin välillä alkoivat jo muutama vuosi sitten, kun ScandiDos arvioi tarvitsevansa tulevaisuudessa uuden valmistuskumppanin Pohjoismaista. Yhteistyö päästiin lopulta käynnistämään kuluneen vuoden aikana, kun Delta4 tuoteperheen osien ja moduleiden valmistus aloitettiin Innokkaan Kempeleen tehtaalla.

”Valmistusyhteistyö Innokkaan kanssa alkoi kuluvan vuoden kesällä. Ensimmäisten toimitusten kohdalla havaitsimme muutamia korjaus- ja muutostarpeita, mutta nämä onnistuttiin lopulta ratkaisemaan Innokkaalla tehokkaasti”, Lundgren kertaa.

Innokkaan varatoimitusjohtaja Tommi Kaasalainen kertoo olevansa todella tyytyväinen ScandiDosin kanssa käynnistyneeseen yhteistyöhön. Hän näkee sädehoidon erittäin tärkeänä mutta teknisesti haastavana sovellusalueena – etenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta. ScandiDos luo ratkaisuillaan merkittäviä hyötyjä hoitoalalle.

”ScandiDosin konsepti on teknisesti todella mielenkiintoinen. Lisäksi sillä on merkittäviä vaikutuksia sekä syöpäpotilaille annettavan sädehoidon tarkkuuteen että hoitojen tarkoituksenmukaisuuteen, sillä yrityksen tuotteet eivät ainoastaan mittaa säteilyannoksen määrää vaan myös vertaavat sitä luotuun hoitosuunnitelmaan. On todella hienoa, että ScandiDos on kehittänyt syöpäpotilaiden sädehoidon laadun varmistamiseksi tuotteen, joka soveltuu eri laitetoimittajien ratkaisuihin”, Kaasalainen pohtii.

”Olemme todella tyytyväisiä uuteen kumppanuuteen, sillä se on jälleen konkreettinen askel kohti vahvempaa asemaamme Skandinaviassa. Kiitokset tästä kuuluu ScandiDosin tiimille heidän luottaessa tuoteperheensä kriittisten osien ja modulien valmistuksen Innokkaalle. Nyt keskitymme tekemään kovasti töitä vastataksemme asiakkaamme odotuksiin – ja jopa ylittääksemme ne”, hän päättää.