GE Healthcare

Carescape VC150 potilasvalvontamonitorille myyntilupa

Innokas Medicalin ja GE Healthcaren  yhteistyössä kehittämän  Carescape VC150 -potilasvalvontamonitorin tuotekehitysprojekti on saavuttanut merkittävän tavoitteen, ja laitteelle on saatu myyntilupa. Tuotekehitysprojektin luonnollisena jatkumona Innokas myös valmistaa laitetta, ja myyntilupien varmistuttua laitteen toimitukset GE Healthcarelle ovat alkaneet.

Innokas Medicalin kehittämä ja GE Healthcaren myymä Carescape VC150 on langaton potilasvalvontamonitori. Monitori on sairaaloiden yleiskäyttöinen, ensisijaisesti vuodeosastoille kehitetty mittari potilaiden elintoimintojen seurantaan. Monitori mittaa muun muassa potilaan verenpainetta, pulssia, happisaturaatiota (SpO2) ja lämpötilaa. Laitteen uutena ominaisuutena aikaisempiin potilasvalvontamonitoreihin verrattuna on langaton WiFi-yhteys sairaaloiden tietoverkkoon, mikä tuo paljon etuja sairaaloiden päivittäiseen hoitotyöhön.  Hoitotyössä käsin tehtävien kirjausten tarve poistuu lähes kokonaan monitorin lähettäessä mittaustulokset suoraan langattomasti sairaalan tietojärjestelmiin, minkä seurauksena sairaanhoitajat pystyvät keskittymään täysin ydinosaamiseensa hoitotyöhön.

“Olemme päässeet kyseisen projektin yhteydessä tekemään isoja asioita, ja näenkin, että Innokkaan kyvykkyydet ja osaaminen ovat kasvaneet entisestään projektin myötä.”

Sami Pakarinen
Product Manager, Innokas Medical

Innokas on tarjonnut kaiken kattavia palvelujaan GE Healthcarelle potilasvalvontamonitoriprojektissa. Ensimmäisessä vaiheessa Innokas on kehittänyt laitteen kaikkine ominaisuuksineen. Merkittävä osa laitteen kehityksestä on liittynyt ohjelmistokehitykseen. Monitorin WiFi-yhdistettävyyden vuoksi laite luokitellaan radiolaitteeksi, minkä vuoksi laitteella tulee olla  lääkintälaitehyväksynnän lisäksi myös radiolaitehyväksyntä. Tuotekehityksen ohella Innokas onkin hakenut laitteelle sekä FDA:lta 510(k)-myyntiluvan USA:n markkinoille että radiolaitehyväksynnät myyntimaissa. USA:n lisäksi monitorilla on myyntilupa mm. suurimpiin Euroopan maihin, tärkeimpiin Lähi-idän maihin sekä Afrikkaan.

Myyntilupien varmistuttua vuonna 2016 Innokas on alkanut valmistaa laitetta Tallinnan low cost -tehtaallaan ja vastaa myös laitteen huollon ja after sales -palvelujen tuesta ja koulutuksesta sekä varaosapalveluista. Innokkaalla on jatkossa allokoituna myös tuotekehitysresursseja projektille tarpeen mukaan. Innokkaalla VC150 -potilasvalvontamonitorin tuotepäällikkönä toimiva Sami Pakarinen on luonnollisesti hyvillään tuotekehitysprojektin valmistumisesta ja laitteen tuotannon käynnistymisestä.

”Laite on saatu vihdoin valmiiksi myyntilupineen, ja valmistus on päässyt alkamaan. Kyseessä on hyvin  laaja, jo useamman vuoden ajan kestänyt projekti, joten kyllähän mieli on hyvä. Olemme päässeet kyseisen projektin yhteydessä tekemään isoja asioita, ja näenkin, että Innokkaan kyvykkyydet ja osaaminen ovat kasvaneet entisestään projektin myötä. Työskenneltyämme tämän projektin parissa olemme saaneet taloon sellaista uutta osaamista, josta on varmasti hyötyä muillekin asiakkaillemme. Tulevaisuus monitorin myynnin suhteen näyttää myös hyvältä, mikä on luonnollisesti positiivinen seikka Innokkaan kasvun suhteen”, Pakarinen kertoo.