GE Healthcare

Innokkaan Tallinnan tehdas mahdollistaa D-Fend Pro Water Trap –tuotteen kustannustehokkaan massavalmistuksen GE Healthcarelle

D-Fend Pro Water Trapilla suojataan sairaalakäytössä olevia monitoreja kosteudelta, eritteiltä ja bakteereilta hengitysparametreja mitattaessa. Innokas Medical toimii GE Helthcaren sopimusvalmistuskumppanina valmistaen tuotetta Tallinnan tehtaallaan suurilla vuosivolyymeilla.

GE Healthcare on maailmanlaajuisesti toimiva suuryritys, joka tarjoaa lääketieteellisiä teknologioita ja palveluita. Yrityksen tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa sairaaloiden hoitolaitteet ja potilasvalvontaratkaisut, terveydenhuollon tietojärjestelmät, kuvantavat laitteet sekä lääkevalmistuksen laitteet. GE Healthcarella työskentelee maailmanlaajuisesti reilut 46 000 työntekijää, joista Suomessa noin 850.

“Olemme edellyttäneet Innokas Medicalilta tasalaatuisia tuotteita, joustavuutta vastaamaan D-Fend Pro Water Trap:in kysynnän muutoksiin sekä valmiutta parantaa tuotannon tehokkuutta.”

Terho Hoskonen
Managing Director (Former), GE Healthcare Finland Oy

Innokas Medical ja GE Healthcare ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Innokas on toiminut GE Healthcaren kumppanina sekä suunnittelussa että valmistuksessa mm. potilasvalvonnan, mammografian ja isotooppilääketieteen puolella. Lisäksi Innokas on tarjonnut GE:lle palveluitaan tuotteiden elinkaaren hallinnassa sekä regulatiivisessa vastuussa.

Yksi yhteistyömuodoista sijoittuu Innokkaan Tallinnan low-cost tehtaalle. Innokas ja GE Healthcare ovat tehneet tiivistä yhteistyötä GE:n D-Fend Pro Water Trap –tuotteen massavalmistukseen liittyen. Tuotteella on sekä CE-merkki että FDA-hyväksyntä, ja sitä käytetään yhdessä GE:n potilasvalvontamonitorien kanssa. D-Fend Pro Water Trapilla pyritään suojaamaan sairaalakäytössä olevia monitoreja kosteudelta, eritteiltä ja bakteereilta hengitysparametreja mitattaessa mahdollisimman tarkan mittaustuloksen takaamiseksi. Innokas valmistaa tuotetta GE:lle Tallinnan tehtaallaan suurilla vuosivolyymeilla.

”Vaikka D-Fend Pro Water Trap on melko yksinkertainen tuote, sen rooli potilaan hengityskaasujen mittauksen onnistumisessa on merkittävä. Olemme edellyttäneet Innokas Medicalilta tasalaatuisia tuotteita, joustavuutta vastaamaan D-Fend Pro Water Trap:in kysynnän muutoksiin sekä valmiutta parantaa tuotannon tehokkuutta. Olemme olleet tyytyväisiä Innokas Medicalin toimintatapaan, jolla toimintaa on kehitetty yhdessä”, kertoo GE Healthcare Finland Oy:n silloinen toimitusjohtaja Terho Hoskonen.

Innokkaan silloisen toimitusjohtajan Jouni Toijalan mukaan yksi tuotteen valmistusyhteistyön parhaista vaikutuksista on ollut Innokkaan kyvykkyyksien kasvaminen toiminnan yhdessäkehittämisen myötä. Innokas ja GE ovat muun muassa kasvattaneet tuntuvasti vuosittain D-Fend Pro Water Trap:in tuotantokapasiteettia kehittämällä tuotteen valmistusprosessia. Keskeisinä osa-alueina massavalmistuskyvykkyyden kehittämisessä on ollut mm. Tallinnan tehtaan tuotantolinjojen, työkalujen, testereiden sekä laitteistojen kehittäminen, minkä avulla tuotteen massatuotantoa ollaan pystytty tehostamaan merkittävästi. Tuotantotoiminnan tehostamisen ja kehittämisen kautta myös tuotteen tuotantokustannuksia ollaan saatu jatkuvasti laskettua.

”GE Healthcaren ja Innokas Medicalin välisen pitkäaikaisen kumppanuuden johdosta yhteistyö on kehittänyt merkittävästi Innokkaan kyvykkyyksiä esimerkiksi massavalmistuksen, tuotantokapasiteetin kasvattamisen ja kustannustehokkaan tuotannon näkökulmasta. Meille on kunnia-asia toimia GE Healthcaren kaltaisen yrityksen valmistuskumppanina, ja huolehtia heidän tuotteidensa vaatimuksenmukaisesta valmistuksesta. Yhteistyö GE:n ja Innokkaan välillä jatkuu yhä myös tänä päivänä, ja molemminpuolinen hyötyminen yhteistyöstä kasvanee myös täten tulevaisuudessa”, Toijala pohtii.