Fibrux

Fibrux on ollut tyytyväinen Innokkaan asiantuntevaan sekä joustavaan palveluun

Fibrux Oy on fysioterapian sekä urheilun puolelle innovatiivisia ratkaisuja kehittävä suomalainen terveysalan yritys. Fibruxin uusin tuote, Mpower, on viime keväänä markkinoille lanseerattu lihasaktivaatiomittari.

Mpower-ratkaisu koostuu lihasten päälle kiinnitettävistä laitteista (podeista), mobiiliapplikaatiosta sekä pilvipalvelusta, ja sen toiminta perustuu lihaksen harjoituksen aikana tuottaman sähköisen vasteen mittaamiseen pintaelektromyografia (sEMG) –teknologialla. Laite on kohdennettu ensisijaisesti ammattilaiskäyttöön; esimerkiksi fysioterapeuteille, fysiikkavalmentajille ja personal trainereille, jotka pyrkivät varmistamaan työssään asiakkaan lihasten tehokkaan aktivoitumisen voimaharjoittelun aikana.

Laitteella lihasten aktivoituminen voidaan arvioimisen sijasta mitata, ja tulosten avulla voidaan esimerkiksi seurata lihasten voimantuoton kehittymistä. Laitteen avulla harjoittelu voidaan kohdistaa mahdollisimman hyvin oikeisiin lihaksiin, sekä varmistaa yksilöllisesti tehokkaimmat harjoitteet ja vaikuttavin suoritustapa.

“Olemme saaneet Innokkaalta erittäin asiantuntevaa ja joustavaa palvelua, ja toivomme hyvin alkaneen yhteistyön toimivan näin jatkossakin.”

Juha Lampela
Former COO, Fibrux

Innokas Medical toimii Fibruxin sopimusvalmistuskumppanina Mpower-laitteelle. Yhteistyö alkoi jo ensimmäisen teollisen sarjan valmistusvaiheessa, jolloin tuote siirrettiin suunnittelusta Innokkaan tuotantoon. Valmistuksen lisäksi tuote pakataan myyntipakkaukseen Innokkaalla. Fibruxin silloisen operatiivisen johtajan Juha Lampelan mukaan Innokas valittiin valmistuskumppaniksi erityisesti sen osaamisen sekä joustavan toiminnan vuoksi.

”Sopimusvalmistus vaikutti tässä tilanteessa Fibruxin kannalta parhaalta toimintatavalta, ja tarjolla olevista toimittajavaihtoehdoista Innokas valikoitui lopulta parhaaksi tuotteemme kannalta. Keskeisinä valintakriteereinä olivat toimittajan kyvykkyys tarjota tarvittavat kokoonpanovaiheet, toiminnan joustavuus sekä läheinen sijainti”, Lampela kertoo.

Hän kokee yhteistyön sujuneen Innokkaan kanssa hyvin. Erityisen tyytyväinen Lampela on ollut Innokkaalta saatuun asiantuntevaan ja joustavaan palveluun.

”Ensimmäisen teollisen Mpower-sarjan asiakastoimitukset käynnistettiin heinäkuussa 2016. Tyypillisesti ensimmäisen sarjan tuotannon ylösajossa havaitaan viiveitä aiheuttavia korjaus- ja muutostarpeita, mutta Mpowerin tapauksessa nämä onnistuttiin hoitamaan Innokkaalla tehokkaasti yhteisen tavoitteen nimissä. Tänä päivänä Fibruxilla on jo kymmeniä tyytyväisiä Mpower-asiakkaita, ja uuden tuotantoerän tilaaminen on jo suunnitelmissa. Olemme saaneet Innokkaalta erittäin asiantuntevaa ja joustavaa palvelua, ja toivomme hyvin alkaneen yhteistyön toimivan näin jatkossakin”, Lampela päättää.