CareFusion Finland

CareFusion Finland arvostaa erityisesti Innokkaan vahvaa laatuosaamista

CareFusion Finland Oy:llä on Helsingissä reilut neljäkymmentä henkilöä työllistävä toimisto. Toimipisteen tiimi vastaa globaalista tuotekehityksestä ja siihen liittyvistä laatu- ja viranomaisasioista. Tiimin vastuulla on yli tuhat tuotenimikettä sisältävä tuoteportfolio, joka ostettiin GE Healthcarelta vuonna 2014. Tuoteportfolio sisältää muun muassa erilaisia anestesiaan ja potilasvalvontaan suunniteltuja tarvikkeita. Vuonna 2015 lähes 120 vuotta vanha lääketieteellisen teknologian jättiyritys Becton Dickinson osti koko CareFusionin globaalin liiketoiminnan. BD:n liiketoiminta on jaettu Medical ja Life Science –segmentteihin. CareFusion Finland kuuluu Medical-segmenttiin, jonka alle lukeutuvat myös lukuisat Becton Dickinsonin omat tuotebrändit, kuten Alaris®-infuusiopumput, Pyxis®-lääkeautomaatio- ja potilastunnistusjärjestelmät, Rowa®-apteekkirobotit, sekä AVEA, AirLife™- ja LTV-hengitys- ja ventilaatiotuotteet.

Innokas Medical ja CareFusion Finlandin tiimi ovat tehneet yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Innokas on tarjonnut CareFusionille suunnittelupalvelujaan erilaisiin suunnitteluprojekteihin liittyen; esimerkiksi anturikaapelien suunnitteluprojektiin mekaniikkasuunnittelua, erilaisiin laadunparannushankkeisiin ja ylläpitoprojekteihin liittyvää suunnittelua, kustannusten alentamiseen ja toimittajansiirtohankkeisiin liittyvää suunnittelua, sekä käytettävyyssuunnittelua eri projekteihin liittyen. Näiden lisäksi Innokkaan suunnittelijoita on mukana yrityskauppojen mukanaan tuomissa tuotteiden uudelleenbrändäysprojekteissa, joissa tuote-etikettejä ja logoja muunnetaan uuden brändin alle. CareFusionin tuotekehitysjohtaja Janne Rannan mukaan Innokas on valittu yhteistyökumppaniksi eri projekteihin erityisesti yrityksen toimialatuntemuksen ja joustavan toiminnan vuoksi.

”Kumppanin valinnalle löytyy oikeastaan kaksi pääsyytä; kokemus nimenomaan lääkintälaitteista, sekä toiminnan joustavuus. Halusimme kumppaniksemme Innokkaan kaltaisen osaavan ja alan tuntevan toimijan, jonka tekemiseen voimme luottaa. Lisäksi Innokas on ollut ihailtavan joustava; jos heillä ei ole ollut tarjota esimerkiksi resursseja tiettyyn tuotekehitysprojektiin liittyen, ovat he auttaneet meitä sopivien resurssien löytämisessä. Innokas on ollut osaava ja luotettava kumppani”, Ranta kertoo.

“Yhteistyömme on toiminut jo useamman vuoden ajan erinomaisesti, emmekä ole nähneet aiheelliseksi vaihtaa kumppania”

Janne Ranta
R&D Director, CareFusion Finland

Ranta kokee yhteistyön Innokkaan ja CareFusionin välillä toimineen erinomaisesti. Yhteistyön toimivuuden lisäksi hän haluaa nostaa erityisen positiivisena seikkana esille Innokkaan hyvin vahvan medical-alan laatuosaamisen.

”Yhteistyömme on toiminut jo useamman vuoden ajan erinomaisesti, emmekä ole nähneet aiheelliseksi vaihtaa kumppania. Lääkintälaitealan suunnittelijan tulee hallita laatujärjestelmät, viranomaisvaatimukset ja dokumentointi jäljitettävyyttä unohtamatta, koska alalle suunniteltavat laitteet päätyvät auditointeihin ja niiden täytyy läpäistä viranomaishyväksynnät. Lääkinnällisiä laitteita ei voi suunnitella kuka tahansa konsultti, vaan alan ominaispiirteiden sisäistäminen on tärkeää. Me CareFusionilla luotamme Innokkaan osaamiseen ja tiedämme, että Innokkaan työntekijät hallitsevat myös vaadittavat laatu-asiat”, Ranta kertoo.

Ranta mainitsee myös arvostavansa Innokkaan tapaa hoitaa Innokkaan ja CareFusionin  välistä asiakassuhdetta. Hän kertoo Innokkaalta saatavan lisäarvon liittyvän Innokkaan asiakaspäällikön proaktiiviseen toimintaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisella.

”Olemme päässeet Innokkaan asiakaspäällikön kautta tutustumaan myös Innokkaan omaan yhteistyökumppaniverkostoon. Olemme pitäneet yhdessä aivoriihiä uusista mahdollisuuksista laajemman yhteistyökuvion kautta, minkä olemme kokeneet meille erittäin hyödyllisenä, lisäarvoa tuottavana seikkana”, Ranta päättää.