Bonvisi

Bonvisi arvostaa Innokkaan vankkaa osaamista lääkintälaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyen

Innokas Medical on solminut tuotekehityssopimuksen ruotsalaisen Bonvisi AB:n kanssa koskien yrityksen tähystyskirurgiaan suunniteltua ENDO-pumppujärjestelmää (ENDO P). Myös valmistussopimus on parasta aikaa työnalla ja se tullaan allekirjoittamaan lähiaikoina. Kyseessä on Innokkaalle uusi ulkomainen asiakkuus, joten sopimuksen syntyminen on merkittävä askel Innokkaan kasvun ja kansainvälistymisen kannalta.

Bonvisin ENDO-pumppujärjestelmää kehitetään eturauhasen tähystyskirurgiaan. Yleisimmin eturauhasen tähystysleikkauksessa käytetään höyläysleikkausmenetelmää, jossa eturauhaskudosta höylätään pois pieninä lastuina virtsaputken kautta. Höylätyt lastut kulkeutuvat virtsarakkoon, josta ne huudellaan pois huuhtelunesteen avulla operaation yhteydessä. Nykyinen huuhtelumenetelmä perustuu painovoiman avulla tapahtuvaan nesteen virtaukseen; virtauksen painetta hallitaan manuaalisesti nestepussia säätämällä. Bonvisin uusi, patentoitu innovaatio on kehitetty parantamaan tätä operaatiossa vaadittavaa huuhtelumenetelmää. ENDO-pumppujärjestelmä mahdollistaa paremman nestevirtauksen sekä tarkemman paineenhallinnan laitteen automaattisen urologipumpun avulla. Tämä mahdollistaa kirurgeille entistä paremman näkyvyyden toimenpiteen aikana, mikä taas vähentää operointiin menevää aikaa ja parantaa toimenpiteen turvallisuutta.

“Tärkeimmät valintaan vaikuttaneet kriteerit olivat Innokkaan vankka osaaminen lääkintälaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyen, sekä yrityksen vahva kokemus laadullisista ja regulatiivisista vaatimuksista lääkintälaitteissa”

Anders Möllstam
Founder, Bonvisi

Innokkaan ja Bonvisin välinen yhteistyö on alkanut tuotteistusvaiheella, jossa Innokkaan suunnittelutiimi kehittää alkuperäisestä, jo kliinisesti evaluoidusta ja CE-merkin saaneesta konseptista valmiin, kaikki kliiniset vaatimukset täyttävän tuotteen. Tämän lisäksi Innokas toimii Bonvisin tuotekehityskumppanina myös ENDO-pumppujärjestelmän täydentävien tuotteiden kehitysprojektissa. Tuotekehityksen ohella Innokaan NPI-tiimi on tehnyt töitä laitteen tuotantoonsiirron parissa valmistellen laitteen viranomaisvaatimukset täyttävää massavalmistusta Innokkaalla. Innokas valmistautuu tuotannon aloittamiseen myöhemmin tänä vuonna. Innokkaan myyntijohtaja Antti Virtanen on luonnollisesti erittäin tyytyväinen solmittuun uuteen sopimukseen.

”Sopimuksen syntyminen Bonvisin kanssa on merkittävä saavutus tiimiltämme. Kehityskohteiden identifoiminen ja nopea ongelmien ratkaisu olivat keskeisiä seikkoja, joilla rakensimme Bonvisin luottamusta Innokasta kohtaan heti alkumetreiltä saakka. Projektin suunnittelutiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä Innokkaan hankintaosaston ja valmistuksen osaajien kanssa jo hyvin varhaisessa vaiheessa projektia – tällä olemme varmistaneet vaaditun laadun ja toivotun kustannustason laitteelle. Vastikään saatu ensimmäinen palaute laitteen kenttätestistä kirurgiselta osastolta oli myös varsin positiivista, joten luonnollisestikin mieli projektin suhteen on korkealla”, Virtanen kertoo.

Bonvisin perustajan Anders Möllstamin mukaan yhteistyö Innokkaan ja Bonvisin välillä on sujunut hyvin. Hän kertoo Bonvisin valinneen Innokkaan yhteistyökumppaniksi pitkäaikaisen kokemuksen sekä vahvan laadullisten ja regulatiivisten asioiden tuntemuksen vuoksi.

”Kehittämämme ENDO-pumppujärjestelmän ja siihen liittyvien täydentävien tuotteiden potentiaalinen markkina-arvo on arvioitu olevan 1,6-1,8 miljardia kruunua. Olemmekin erittäin hyvillään siitä, että projekti on edennyt nopeasti ja täsmällisesti sovitussa aikataulussa. Valitsimme Innokkaan kumppaniksemme tarjouskilpailun perusteella, jossa evaluoitiin yhteensä 17 potentiaalista sopimusvalmistuskumppania meidän toimestamme. Lopulta Innokas valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi. Tärkeimmät valintaan vaikuttaneet kriteerit olivat Innokkaan vankka osaaminen lääkintälaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyen, sekä yrityksen vahva kokemus laadullisista ja regulatiivisista vaatimuksista lääkintälaitteissa”, Möllstam kertoo.

Virtanen näkee sopimuksen merkittävänä etenkin Innokkaan kansainvälistymisen ja kasvun kannalta.

”Bonvisin kanssa allekirjoitettu sopimus on konkreettinen askel kohti Innokkaan kansainvälistymistä. On hienoa, että molemmat osapuolet olivat valmiita sitoutumaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että Innokkaan rooli asiakkaan hankkeessa koostuu sekä suunnittelun että valmistuksen kumppanuudesta. Tämä luo Innokkaalle erinomaisen tilaisuuden osoittaa sekä kilpailukykymme että asiakkaille tuottamamme lisäarvon kokonaispalvelun tarjoajana”, Virtanen päättää.