Icare Finland

Yhteinen taipaleemme Innokkaan kanssa on ollut hyvä. Innokkaalla työskentelee asiantunteva ja yhteistyökykyinen tiimi.

Aidian

Arvostamme valmistuskumppanissa laadukkaiden prosessien lisäksi erityisesti joustavuutta, ketterää reagointikykyä sekä mahdollisuutta skaalata tuotantoa.

C-RAD AB

Laadukkaiden prosessien ja kokonaispalvelutarjoaman lisäksi koemme erityisen tärkeäksi Innokkaan joustavan, skaalautuvan ja ketterästi reagoivan toimintamallin.

Philips

Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Innokkaan kanssa. Innokas on luotettava suomalainen kumppani.

Bonvisi AB

Tärkeimmät valintaan vaikuttaneet kriteerit olivat Innokkaan vankka osaaminen lääkintälaitteiden suunnitteluun, valmistukseen sekä laatu- ja viranomaisasioihin liittyen.

Otivio AS

Tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden yhteenliittymällä pystyimme parantamaan tuotekehitystyön tuloksena syntyvää laiteratkaisua saamalla mukaan entistä laajempaa asiantuntemusta.

Modz

Innokas ei ollut halvin, mutta kumppanivalintaan päädyttiin laatutekijöiden kautta.

MEGIN

Olemme olleet tyytyväisiä Innokas Medicalin kykyyn tukea tuotteiden tuotantoonsiirtoa, valmistaa laadukkaita tuotteita sekä tarjota joustavaa kokonaispalvelua meille ja asiakkaillemme.

Optomed

Innokkaan kanssa käynnistetyn yhteistyön kautta haluamme varmistaa, että viranomaisten alalle asettamat regulatiiviset vaatimukset on huomioitu Optomedin sisäisissä prosesseissa.

GE Healthcare

Olemme päässeet kyseisen projektin yhteydessä tekemään isoja asioita, ja näenkin, että Innokkaan kyvykkyydet ja osaaminen ovat kasvaneet entisestään projektin myötä.

Sooma

Innokas Medicalilla on tarvittavat sertifikaatit, ja tiedämme, että yrityksen valmistuskapasiteetti on suuri, mikä on hyvä asia tulevaisuutta ajatellen.

CareFusion Finland

Yhteistyömme on toiminut jo useamman vuoden ajan erinomaisesti, emmekä ole nähneet aiheelliseksi vaihtaa kumppania.

LymphaTouch

Valitsimme Innokkaan myös uuden tuotteemme sopimusvalmistajaksi erityisesti hyvin sujuneen, pitkäaikaisen yhteistyömme vuoksi.

AJAT

Innokas valittiin suunnitteluprojektiin yhteistyökumppaniksi, koska Innokkaalta löytyy pitkäaikaista kokemusta lääketieteen teknologian tuotekehityksestä.

Relaxbirth

Innokas on ollut loistava partneri kaltaisellemme startup-yritykselle.

Monidor

Yhteistyömme Innokkaan kanssa on sujunut hyvin, joten yrityksen valitseminen valmistuskumppaniksi oli meille helppo ja luonteva päätös.

Nexstim

Innokkaan joustavuus ja MedTech-liiketoiminnan ymmärrys on meille tärkeää, ja ne erottavat Innokkaan parhaiten kilpailijoistaan.

Otometri

Innokas Medical on tunnettu ja asiantunteva alan toimija, joten yhteistyökumppanin valinta laatukonsultointiprojektiin oli helppo.

GrainSense

Olemme tehneet Innokkaan kanssa yhteistyötä noin kahden vuoden ajan, jonka aikana olemme saaneet tuotteistettua alkuperäisen idean toimivaksi, kaupalliseksi tuotteeksi.

Fibrux

Olemme saaneet Innokkaalta erittäin asiantuntevaa ja joustavaa palvelua, ja toivomme hyvin alkaneen yhteistyön toimivan näin jatkossakin.

Moodmetric

Valitsimme Innokkaan kumppaniksemme kilpailukykyisen hinnan, toimituskyvyn sekä hyvien referenssien perusteella.

GE Healthcare

Olemme edellyttäneet Innokas Medicalilta tasalaatuisia tuotteita, joustavuutta vastaamaan D-Fend Pro Water Trap:in kysynnän muutoksiin sekä valmiutta parantaa tuotannon tehokkuutta.

Lojer

Arvostamme erityisesti Innokkaan täsmällistä ja järjestelmällistä, mutta silti todella joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa: se on osoittanut meille heidän halunsa sitoutua asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin.

RSP Systems

Valitsimme Innokas Medicalin kumppaniksemme, koska yrityksellä on pitkäaikaista kokemusta terveysteknologia-alan laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta.

Luzmon Medical

Innokas valikoitui valmistuskumppaniksemme huolellisen valintaprosessin päätteeksi.

Alcosystems AB

Innokas on todella ammattimainen terveysteknologia-alan palveluntarjoaja.

UKK Terveyspalvelut

Vaikka laitteemme ei ole lääkintälaite, halusimme valita medical-alalla laadukkaana ja luotettavana toimijana tunnetun Innokkaan mittareidemme valmistajaksi erityisesti edellä mainitusta syystä.

Coala Life

Arvioituamme laatua, tuotantokapasiteettia sekä lääkintälaitteiden suunnittelu- ja valmistuskokemusta, Innokas osoittautui meille lopulta parhaaksi vaihtoehdoksi.

Samplix

Meillä on yhteistyöstä Innokkaan kanssa pelkästään positiivista sanottavaa.

Olfactomics

Erityisesti Innokkaan ketterä lääketieteellisten laitteiden kehitysprosessi, laaja-alainen kompetenssitarjonta sekä referenssit tuottaa medical-laitteita maailmanlaajuisille markkinoille ratkaisivat projektin Innokkaalle.

Glucoset

Innokkaan pitkäaikainen kokemus lääkintälaitteista ja yrityksen referenssit samantyylisistä projekteista vaikuttivat merkittävästi siihen, että valitsimme juuri Innokkaan kumppaniksemme.

Augere Medical

Innokkaalla oli huomattavan laaja kirjo juuri niitä kyvykkyyksiä ja kompetensseja, joita toivoimme kumppaniltamme.

Stroke-DATA project

Ratkaisulla pyrimme laskemaan terveydenhoidon kustannuksia, vähentämään aivahalvausten esiintyvyyttä, pienentämään aivohalvauspotilaiden kuolleisuutta sekä parantamaan siihen sairastuneiden elämänlaatua.

WellO2

Erityisesti Innokkaan ketterä laitteiden kehitysprosessi, laaja-alainen kompetenssitarjonta sekä referenssit toteuttaa vastaavanlaisia suunnitteluprojekteja ratkaisivat yhteistyökumppanin valinnassa.

Synoste

Olemme erittäin hyvillämme Innokkaan kyvykkyydestä vastata haastaviin tarpeisiimme.

NTNU Technology Transfer

Innokkaalla oli tarjolla juuri niitä kyvykkyyksiä ja kompetensseja, joita toivoimme kumppaniltamme, minkä vuoksi Innokas valikoitui lopulta konsultiksemme projektiin.

Tampere University Hospital & Istekki Oy

Uskon Innokkaan pitkäaikaisen kokemuksen terveysteknologian toimialalta yhdistettynä datan ymmärrykseen sekä laatu- ja viranomaisvaatimusten hallintaan luoneen mahdollisuudet onnistuneeseen projektiin.

Medicubex

Tarvittavien kompetenssien lisäksi kumppania valitessa vaakakupissa painoivat Innokkaan vakuuttavat referenssit haastavista lääkintälaiteprojekteista sekä kokemus laitteiden ja järjestelmien integroinnista viranomaisvaatimukset huomioiden.

Wipak

Vaikka meillä on sisäisesti hyvä laatu- ja regulaatio-osaaminen, halusimme vahvistaa sisäisiä toimintatapojamme asiantuntevalta konsultilta saatavan riskienhallintastandardiin liittyvän koulutuksen muodossa.

ScandiDos AB

Ensimmäisten toimitusten kohdalla havaitsimme muutamia korjaus- ja muutostarpeita, mutta nämä onnistuttiin lopulta ratkaisemaan Innokkaalla tehokkaasti.

Athlos

Innokkaan hyvä maine sai meidät ottamaan yhteyttä ja valitsemaan Innokkaan yhteistyökumppaniksi

Lybe Scientific AS

Innokkaan tehokas tapa työskennellä ja osaaminen olivat tärkeimmät syyt tiimin valinnalle. Aiempien hyvien kokemusten perusteella oli luonnollista jatkaa
työskentelyä yhdessä.