Olfactomics

Olfactomics tähtää kohti parempaa terveyden tasa-arvoa

Olfactomicsin kehittämän innovaation, eli leikkauk­sessa syn­tyvien savukaasujen ana­ly­soin­nin avulla hae­taan aiempaa parempaa tarkkuutta syöpäkirurgiaan. Yrityksen tavoitteena on edistää muun muassa rintasyövän leikkaushoitoa ja säästää vuosittain satojatuhansia naisia rintojen uusinta- ja poistoleikkauksilta.

Olfactomicsin kirurginen innovaatio koostuu herkästä elektronisesta kaasuanalysaattorista eli elektronisesta nenästä, näytteenottojärjestelmästä sekä edistyksellisestä pilvipalvelusta. Pilvipalvelu analysoi ja tallentaa leikkauksen aikana biologisista savukaasuista syntyvää dataa.

”Teknologiaamme voidaan hyödyntää useiden eri syöpätyyppien leikkaushoidoissa. Ensisijainen tavoitteemme on kuitenkin edistää innovaatiomme avulla naisten rintasyöpäkirurgiaa – ja syystä”, kertoo Olfactomicsin hallituksen puheenjohtaja Niku Oksala.

”Vaikka rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ei sen leikkaushoito ole kehittynyt samaan tahtiin kuin esimerkiksi eturauhassyövän, jonka hoidossa leikkausrobotit ovat syrjäyttäneet perinteisen avokirurgian viimeisen vuosikymmenen aikana. Tarkoituksenamme onkin nyt tuoda täysin uudenlainen teknologiaratkaisu markkinoille terveydenhoidon entistä paremman tasa-arvon nimissä”, hän jatkaa.

Rintasyöpäkirurgia toteutetaan tyypillisesti sähköisellä leikkausveitsellä. Leikkauksen aikana ku­dos höyrystyy, jolloin sen sisäl­tämät ai­neet haihtuvat ilmaan synnyttäen savukaasuja. Koska terveiden solujen ja syöpäsolujen savukoostumukset poikkeavat toisistaan, pystytään Olfactomicsin teknologialla tunnistamaan syöpäkudos hyvänlaatuisesta reaaliaikaisesti leikkauksen aikana.

”Nykytekniikalla arvion mukaan noin joka viidennelle rintasyöpäpotilaalle jää leikkauksen jälkeen kasvainkudosta leikkausalueen reunoille, mikä edellyttää myöhemmin joko uusintaleikkausta tai koko rinnan poistoa. Koska pystymme innovaatiomme avulla parantamaan leikkaustarkkuutta, voimme säästää sekä rintasyöpäpotilaita että sairaaloita edellä mainituilta jälkitoimenpiteiltä”, Oksala kertoo ja jatkaa:

”Rintasyöpäpotilaiden elämänlaadun parantamisen lisäksi mahdollistamme sairaaloille merkittäviä kustannussäästöjä.”

“Erityisesti Innokkaan ketterä lääketieteellisten laitteiden kehitysprosessi, laaja-alainen kompetenssitarjonta sekä referenssit tuottaa medical-laitteita maailmanlaajuisille markkinoille ratkaisivat projektin Innokkaalle”

Niku Oksala
Chairman of the Board of Directors

Yhteistyössä maailmanmarkkinoille

Olfactomicsin innovaatio perustuu yli vuosikymmenen pituiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä kirurgien, insinöörien ja ohjelmistosuunnittelijoiden väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Valmiiksi laitteeksi lääketieteelliseen käyttöön sen valjastaa Olfactomicsin kanssa yhteistyössä Innokas Medical.

”Meillä oli laitteistostamme olemassa niin kutsuttu yliopistotason prototyyppi, jota olemme nyt lähteneet kehittämään ja iteroimaan Innokkaan kanssa teolliseen tuotantoon sopivaksi, medical-vaatimukset täyttäväksi laitteeksi”, Oksala kertoo.

Globaalia läpimurtoa innovaationsa kanssa tavoitteleva Olfactomics etsi parasta mahdollista co-creation kumppania ratkaisunsa tuotteistamiseksi tovin.

”Kilpailutuksessa olivat mukana käytännössä kaikki Suomen merkittävimmät toimijat. Erityisesti Innokkaan ketterä lääketieteellisten laitteiden kehitysprosessi, laaja-alainen kompetenssitarjonta sekä referenssit tuottaa medical-laitteita maailmanlaajuisille markkinoille ratkaisivat projektin Innokkaalle”, Oksala kertaa.

Innokkaan myyntijohtaja Antti Virtanen uskoo Olfactomicsin kehittämän ratkaisun kansainväliseen potentiaaliin. Samaa kieltä puhuvat myös monet muut tahot, sillä Olfactomics on saanut innovaationsa kehittämiseksi yksityisten sijoittajien lisäksi myös julkista rahoitusta.

”Koen, että Olfactomics on yksi lupaavimmista suomalaislähtöisistä terveysteknologia-alan startup-yrityksistä tänä päivänä. Heillä on teknologisesti täysin uudentyyppinen tulokulma, erittäin vahva perustajatiimi sekä riittävä tekninen ja kliininen pohjatyö taustalla”, Virtanen pohtii.

Oksalan mukaan nimenomaan co-creation -tyyppinen yhteistyö eri tahojen välillä toimii tulevaisuuden menestyksen kulmakivenä.

”Tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden yhteenliittymällä pystymme parantamaan tuotekehitystyön tuloksena syntyviä ratkaisuja saamalla mukaan entistä laajempaa asiantuntemusta. Yhteistyömme Innokkaan kanssa on sujunut erittäin hyvässä hengessä ja uskon näin olevan jatkossakin”, hän päättää.