Lojer

Lojerin tuotekehityspäällikkö Mika Kuusela: ”Arvostamme Innokas Medicalin asiakaslähtöistä toimintaa.”

Lojer Group on Suomen johtava sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja, jonka toiminta jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen: terveydenhuoltoon, seniorihoitoon sekä fysioterapiaan. Yritys kehittää, valmistaa ja myy sairaala- ja hoitokalusteensa pääosin itse, sekä tarjoaa erilaisia vuokraus-, leasing- ja huoltopalveluita loppukäyttäjien tarpeiden mukaan. Lojer on yksi merkittävimmistä alan työllistäjistä Suomessa: sen palveluksessa työskentelee tänä päivänä yhteensä noin 140 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on n. 25 miljoonaa euroa, ja se on kasvanut yhdeksi pohjoismaiden suurimmaksi toimijaksi sairaala-, fysioterapia- ja hoitokalusteiden valmistajana.

Innokas Medical on toiminut Lojerin kumppanina jo vuodesta 2010 lähtien, kun Lojer päätti ulkoistaa sähköisen leikkauspöytä Scandian piirikortti- ja moduulivalmistuksen Innokkaalle. Valmistusyhteistyön lisäksi Innokas suunnitteli yhdessä Lojerin kanssa tarvittavat tuotantotesterit ko. tuotteille.

“Innokas on todella ammattitaitoinen ja luotettava kumppani. Arvostamme erityisesti Innokkaan täsmällistä ja järjestelmällistä, mutta silti todella joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa: se on osoittanut meille heidän halunsa sitoutua asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin.”

Mika Kuusela
Product Development Manager, Lojer

Erinomaisesti sujuneen valmistuskumppanuuden jatkumona yritysten välinen yhteistyö laajeni myöhemmin, kun Lojer valitsi Innokkaan kumppanikseen erilaisiin suunnitteluprojekteihin. Innokas on esimerkiksi uudelleensuunnitellut Scandia-leikkauspöydän piirikortteja vastaamaan muuttuneita tuote-, asiakas- ja regulatiivisia tarpeita, kuin myös kehittänyt tuotteen ohjelmistoa vaadittavine dokumentteineen. Piirikortti- ja moduulituotannon lisäksi Innokas valmistaa tänä päivänä Lojerille myös leikkauspöydän ohjauksen keskeiset komponentit ja ylläpitää tuotteiden tuoterakenteita. Lojerin tuotekehityspäällikkö Mika Kuuselan mukaan Lojer valitsi Innokas Medicalin yhteistyökumppanikseen erityisesti yrityksen vahvan asiantuntijuuden ja kokonaispalvelukyvykkyyden vuoksi.

”Lojer etsi kumppania, jolla on tarvittavaa asiantuntemusta ja kokemusta terveydenhuollon laitteista ja niiden regulatiivisista vaatimuksista. Halusimme myös löytää kokonaiskyvykkyyden omaavan kumppanin, joka pystyy piirikortti- ja moduulivalmistuksen lisäksi kehittämään tuotteemme ohjelmistot testauksineen ja dokumentointeineen kuin myös toimittamaan ohjausjärjestelmän keskeiset komponentit testattuina ja asennusvalmiina”, hän kertoo yhteistyökumppanin valinnan taustoista.

Kuusela mainitsee arvostavansa erityisesti Innokkaan tapaa hoitaa Lojerin ja Innokkaan välistä asiakassuhdetta. Hän kertoo Innokkaalta saatavan lisäarvon liittyvän sen asiantuntemukseen ja yritysten väliseen avoimeen keskusteluyhteyteen liittyen uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen.

”Varsinaisten käynnissä olevien projektien lisäksi olemme todella hyvillämme siitä, että olemme pystyneet keskustelemaan Innokkaan kanssa avoimesti esimerkiksi uusista tuoteideoista ja -innovaatioista. Näissä keskusteluissa olemme saaneet selkeästi havaita Innokkaan vahvan asiantuntemuksen ja osaamisen lähestyä ongelmaa erilaisista näkökulmista, mikä on puolestaan vienyt meidän ajatteluamme uudelle tasolle uusiin tuoteinnovaatioihin liittyen. Olemme kokeneet tämän erittäin hyödyllisenä, lisäarvoa tuottavana seikkana”, Kuusela jatkaa.

Hänen mukaansa yhteistyö Lojerin ja Innokkaan välillä on sujunut hyvin. Erityisesti Innokkaan vahvasti asiakkaan tarpeisiin sitoutettu toimintatapa on yllättänyt hänet positiivisesti.

”Innokas on todella ammattitaitoinen ja luotettava kumppani. Arvostamme erityisesti Innokkaan täsmällistä ja järjestelmällistä, mutta silti todella joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa: se on osoittanut meille heidän halunsa sitoutua asiakkaaseen ja asiakkaan tarpeisiin. Koemme, että Innokkaalla on merkittävä rooli Lojerin toiminnassa, sillä Innokas on tuonut tuotteemme kehittämisprojektiin sellaista merkittävää uutta osaamista, mitä meiltä ei löydy talosta. Tämä on kumppanuutta parhaimmillaan!”, hän päättää.